Struktur dan Fungsi Jaringan Kolenkim pada Tumbuhan

Struktur dan Fungsi Jaringan Kolenkim pada Tumbuhan – Jaringan kolenkim menjadi penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kolenkim merupakan jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel kolenkim. Kolenkim umumnya terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Kolenkim jarang terdapat pada akar. Sel kolenkim biasanya memanjang sejajar dengan sentra organ daerah kolenkim itu terdapat. Perhatikan Gambar 1. Dinding sel kolenkim tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Adakalanya dalam sel kolenkim terdapat kloroplas sehingga juga berfungsi dalam fotosintesis. Sel-sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat pada dinding selnya. Berdasarkan letak dan bentuk penebalan, kolenkim dibedakan menjadi tiga macam yakni kolenkim angular, kolenkim lamellar, dan kolenkim lacunate. Kolenkim angular (sudut) mengalami penebalan pada bagian-bagian sudutnya. Kolenkim lamellar (papan) mengalami penebalan pada dinding-dinding sel yang tangensial saja. Sementara itu, kolenkim lacunate (lakuna) mengalami penebalan pada permukaan ruang antarsel. (Baca : Struktur Jaringan Penguat, Fungsi Jaringan Dewasa)
Jaringan kolenkim menjadi penguat utama organ Struktur dan Fungsi Jaringan Kolenkim pada Tumbuhan
Gambar 1. Struktur jaringan kolenkim.
Anda sekarang sudah mengetahui Jaringan Kolenkim. Terima kasih anda sudah berkunjung ke Perpustakaan Cyber.

Referensi :

Purnomo, Sudjiono, T. Joko, dan S. Hadisusanto. 2009. Biologi Kelas XI untuk SMA dan MA. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, p. 386.


Sumber http://www.nafiun.com/

Baca Juga:  Arti peribahasa Bak mandi di air kiambang, pelak lepas gatal pun datang