Soal Ulangan IPS SD kelas 2 Semester 2

SD kelas 2
Soal Ulangan IPS SD 
IPS SD kelas semester 2
Akhirnya ketemu juga pencarian ku, ya selamat datang di blog kumpulan soal ini, semoga agan menemukan yang dicari di blog ini. soal ips sd kelas 2 semester 2 ini terdiri dari 50 soal. 40 soal pilihan ganda dan 10 soal isian, lumayan untuk berlatih anak anak dirumah, atau dijadikan pembendaharaan soal, atau untuk soal ulangan harian tidak jadi masalah, nah sekarang agan tinggal mengunduhnya. jangan lupa komentar dan sarannya. selamat dan sukses selalu.
1. Buku nikah termasuk dokumen . . . .

a. pribadi
b. negara
c. niaga

2. KTP merupakan dokumen yang menyampaikan bukti. . . .

a. kewarganegaraan
b. anggota keluarga
c. status seseorang

3. Saham termasuk dokumen . . . .

a. niaga
b. sejarah
c. pribadi

4. Dokumen berupa undang-undang dasar memiliki kegunaan untuk . . . .

a. mengatur negara
b. melindungi warga negara
c. menyampaikan kebenaran

5. Dokumen literal disimpan di . . . .

a. museum
b. gedung arsip
c. gedung perpustakaan

6. Contoh dokumen sejarah berupa . . . .

a. undang-undang
b. surat berharga
c. teks proklamasi

7. Bukti pembayaran di toko berupa . . . .

a. bon
b. nota
c. kuitansi

8. Informasi dari dokumen memberitakan . . . .

a. peristiwa
b. dongeng
c. cerita

9. Peristiwa kelahiran membuat hati menjadi . . . .

a. sedih
b. bahagia
c. menderita

10. Manfaat berwisata bersama keluarga ialah . . . .

a. menghemat biaya
b. mudah mengurusnya
c. menjalin kebersamaan

11. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, kau harus . . . .

a. bergembira
b. mendoakan
c. bersenang-senang

12. Bencana alam termasuk peristiwa . . . .

a. mengharukan
b. menyenangkan
c. tidak menyenangkan

13. Bertengkar menimbulkan keluarga . . . .

a. bahagia
b. harmonis
c. tidak rukun

14. Kedudukan ibu dalam keluarga sebagai . . . .

a. pembantu
b. kepala rumah tangga
c. pengelola rumah tangga

15. Tugas pemimpin keluarga ialah . . . .

a. mengurus keluarga
b. mengatur anggota keluarga
c. memerintah anggota keluarga

16. Kedudukanmu di sekolah sebagai . . . .

a. pelajar
b. guru
c. penjaga

17. Kedudukan anak dalam keluarga sebagai . . . .

a. penerus keluarga
b. pengelola rumah tangga
c. kepala rumah tangga

18. Peran ayah ialah . . . .

a. pencari nafkah
b. pengelola rumah tangga
c. pembantu rumah

19. Ibu bekerja untuk . . . .

a. dirinya sendiri
b. menambah nafkah
c. bersenang-senang

20. Pembagian pekerjaan di rumah dilakukan dengan . . . .

a. paksaan
b. musyawarah
c. perdebatan

21. Tugas ibu setiap pagi ialah . . . .

a. menyapu lantai
b. menyiram tanaman
c. menyiapkan sarapan

22. Tugasmu setiap pagi ialah . . . .

a. mencari nafkah
b. memasak di dapur
c. merapikan kawasan tidur

23. Tugas setiap pelajar ialah . . . .

a. belajar
b. bekerja
c. bermain

24. Kebersihan rumah ialah tanggung jawab . . . .

a. ayah
b. ibu
c. anggota keluarga

25. Kita sebaiknya berguru di ruang . . . .

a. tamu
b. belajar
c. keluarga

26. Contoh kerja sama di rumah ialah . . . .

a. Adi dan Nia berguru bersama
b. Adi dan Nia berebut mainan
c. Nia mengejek Adi yang terjatuh

27. Kegiatan yang dilakukan bersama orang lain disebut . . . .

a. kerja sama
b. pekerjaan rumah
c. tenaga kerja

28. Peristiwa yang kita alami sebaiknya . . . .

a. dilupakan
b. dicatat
c. dibiarkan

29. Contoh peristiwa penting ialah . . . .

a. tidur
b. bermain
c. juara kelas

30. Agar sahabat kita tahu pengalaman kita, sebaiknya kita . . . .

a. diam
b. ceritakan
c. biarkan

31. Contoh peristiwa menyenangkan ialah . . . .

a. sakit
b. terjatuh
c. berwisata

32. Saling menghormati kedudukan membuat keluarga kita . . . .

a. rukun
b. berselisih
c. bertikai

33. Kerja bakti di kampung membuat warga . . . .

a. rukun
b. bertengkar
c. bertikai

34. Tugas kita ketika kerja bakti ialah . . . .

a. membantu
b. bermain
c. berwisata

35. Tetangga kita sakit, sebaiknya kita . . . .

a. biarkan
b. menengoknya
c. diamkan

36. Agar lingkungan tetap aman, warga melaksanakan . . . .

a. ronda
b. rapat
c. kerja bakti

37. Adi dan Nia saling membantu. Sikap itu sebaiknya kita . . . .

a. tiru
b. diamkan
c. jauhi

38. Peran yang seharusnya kau lakukan ketika ayah sakit ialah . . . .

a. menemaninya
b. bermain dengan teman
c. sukacita

39. Tempat ronda malam disebut . . . .

a. kantor desa
b. poskamling
c. rumah Pak RT

40. Dengan kerja sama maka pekerjaan menjadi . . . .

a. berat
b. ringan
c. tidak selesai

B. Jawablah pertanyaan dengan tepat!
1. Sebutkan dokumen menurut pemakainya!
2. Apa yang dimaksud dengan bukti?
3. Jelaskan manfaat akta tanah!
4. Mengapa kelahiran termasuk peristiwa yang menyenangkan?
5. Apa saja arti penting peristiwa ulang tahun?
6. Sebutkan usaha yang dilakukan dalam membantu korban bencana!
7. Apa yang dimaksud dengan kepala keluarga?
8. Sebutkan tugas anak!
9. Berikan pola kerja sama di lingkungan rumah!
10. Berikan pola kerja sama di lingkungan tetangga!

Artikel Menarik Lainnya

Baca Juga:  Silabus Kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK Revisi Terbaru 2017