Soal ULangan Bahasa Indonesia SD Kelas 2 semester 2_UKK_UAS

SD Kelas 2
Soal Ulangan SD Kelas 2
Ulangan SD kelas 2 Bahasa Indonesia untuk UAS (Ujian AKhir Semester)
I. Berilah tanda Silang (x) pada a, b atau c di balasan yang paling benar.
1. Dimana kau letakan buku itu . . .
    Kalimat di atas seharusnya diakhiri dengan tanda …
    a. tanya
    b. titik
    c. koma
2. . . . yang tidak masuk hari ini?
    kalimat tanya yang sempurna untuk kalimat di atas ialah . . .
    a. Dimana
    b. siapa
    c. Mengapa
3. Bunga-menyiram-kakak-rajin
    kata kata acak tersebut jikalau dirangkaikan menjadi kalimat . . .
    a. Bunga rajin menyiram kakak.
    b. Rajin kakak bunga menyiram
    c. kakak rajin menyiram bunga
4. Kelinci suka makan . . .
    a. wortel
    b. Ikan
    c. daging
5. Kalimat gosip diakhiri dengan tanda . . .
    a. tanya
    b. titik
    c. seru
6. Penulisan yang benar kalimat dibawah ini ialah . . .
    a. Kakek dan nenek tinggal di Surabaya.
    b. Kakek dan Nenenk tinggal di surabaya.
    c. kakek dan Nenenk tinggal di Surabaya.
7. Bunga dibawah ini yang pohonnya berduri ialah . . .
    a. Bunga matahari
    b. Bunga mawar
    c. Bunga melati
8. Berkata kepada orang renta harus dengan . . .
    a. sopan
    b. keras
    c. tegas
9. Penulisan kalimat yang benar ialah . . .
    a. Adikku berjulukan sintia
    b. adikku berjulukan Sintia
    c. Adikku berjulukan Sintia
10. Bermain layang layang sebaiknya di . . .
      a. halaman
      b. lapangan
      c. jalan
11. Kalimat dibawah ini yang berisi pesan ialah . . .
      a. ” Jangan lupa, ya nanti ke rumahku ” !
      b. Tutuplah pintu itu!
      c. Ayah membeli baju
12. Membuang sampah diselokan menjadikan . . .
      a. lancar
      b. banjir
      c. indah
13. Ia tidak duka alasannya ialah uang nya hilang.
      Lawan kata duka ialah . . .
      a. senang
      b. gelisah
      c. gusar
14. Anak anak sedang bermain layang layang, tampak di muka mereka 
     perasaan …
      a. sedih
      b. marah
      c. gembira
15. Hewan dibawah ini yang mampu bertelur ialah . . .
      a. sapi
      b. ayam
      c. kambing