Soal UAS Agama Islam Kelas 4 Tahun Pelajaran 2016/2017

Pembaca setia blog terkhusus untuk bapak/ibu guru atau pendidik di sekolah dasar (SD). Pada posting kali admin akan mencoba mengembangkan teladan latihan soal ulangan semester ganjil untuk kelas 4 SD tahun pelajaran 2016/2017 semua mata pelajaran, namun kali ini akan dibagikan terlebih dahulu soal UAS agama islam atau PAI. Soal ini tinggal diedit sesuai kebutuhan dan mampu digunakan untuk semester 1 dan 2, namun kunci balasan belum kami sediakan. Jika berkenan bapak ibu guru bis mengunduhnya melalui tautan yang kami sematkan dibawah. Selamat membaca

gambar soal uas sd kelas 4

DOWNLOAD LATIHAN SOAL Ulangan Agama Islam KELAS 4 SD.DOC – ( DISINI )

I. Berilah tanda silang (X) pada karakter a, b, c atau d di depan balasan yang paling sempurna !

1. Surah Al-Fatihah termasuk surah ….

a. Madaniyah
c. Yamaniyah
b. Makiyah
d. Salafiyah

3. Pokok isi surah Al-Ikhlas ialah menegaskan ….

a. Surah yang kelima sesuai dengan waktu turunnya surah-surah Al Qur’an
b. Keesaan Yang Mahakuasa dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya
c. Raja manusia
d. Penegasan keimanan terhadap Yang Mahakuasa Swt.

4. Surah Al-Ikhlas termasuk surah ….

a. Madaniyah
c. Yamaniyah
b. Makiyah
d. Salafiyah

6. Yang Mahakuasa berwenang membuat kondisi sakit. Hal itu termasuk….

a. sifat wajib
c. sifat mustahil
b. sifat jaiz
d. sifat sunnah

7. Karahah ialah sifat mustahil Allah. Karahah bermakna ….

a. terpaksa
c. berkuasa
b. berkehendak
d. esa

8. Yang Mahakuasa bersifat iradat artinya ….

a. terpaksa
c. berkuasa
b. berkehendak
d. esa

9. Kalimat di atas terdapat dalam Al Qur’an surah ….

a. Q.S. Y–a s-i n /36: 82
c. Q.S. Al-Qas as /28:68
b. Q.S. S–a d /38: 28
d. Q.S. Al-Haqq–a h /69:68

Baca Juga:  Reaksi Senyawa Hidrokarbon, Oksidasi, Substitusi, Adisi, Eliminasi, Contoh, Pengertian

10. Anak Nabi Adam yang meruapakan insan pertama yang melaksanakan pembunuhan ialah . . . .

a. Habil
c. Qabil
b. Iqlima
d. Labuda

11. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal . . . .

a. 12 Rabiul Awal
b. 17 Rabiul Awal
c. 12 Ramadan
d. 17 bulan berkat

12. Ayahanda Nabi Muhammad berjulukan . . . .

a.Abdul Muthalib
c. Abu Thalib
b. Abdullah
d. Abbas

13. Yang Mahakuasa mencintai orang yang . . . .

a. beriman
c. tidak bertobat
b. khianat
d. lalai

14. Jika kita melaksanakan dosa, kita harus. . . .

a. mengulangi dosa itu
c. bersikap biasa saja
b. bertobat
d. hirau tak hirau

15. Ibunda Nabi Muhammad saw. ialah . . . .

a. Fatimah
c. Hawa
b. Aminah
d. Aisyah

16. Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga sebab memakan . . . .

a. minuman keras
c. buah apel
b. buah khuldi
d. binatang

17. Tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi disebut dengan . . . .

a. Jabal Rahmah
c. Hindustan
b. Arafah
d. Mekah

18. Kakek Nabi Muhammad wafat dikala Nabi Muhammad berusia . . . .

a. 5 tahun
c. 7 tahun
b. 6 tahun d.
8 tahun

19. Paman Nabi yang mengasuh dia dikala kakeknya telah meninggal ialah . . . .

a. Abbas
c. Abu Thalib
b. Abu Jahal
d. Abdul Muthalib

20. Salah satu sikap terpuji Nabi Muhammad dikala kanak-kanak ialah . . . .

a. suka berbohong
c. menampilkan auratnya
b. tidak menampilkan auratnya
d. suka bermain sesukanya

21. Yang termasuk rukun salat ialah ….

a. menutup aurat
c. membaca Al-Fatihah
b. balig
d. hingga kepadanya dakwah Islam

22. Rukun salat yang keempat ialah ….

a. niat
c. ruku
b. takbiratul ihram
d. membaca Al-Fatihah

23. Yang tidak termasuk syarat sah salat ialah ….

Baca Juga:  Contoh Soal UAS PAI Kelas 2 Tahun Pelajaran 2016/2017

a. suci dari hadas
c. tasahud
b. menutup aurat
d. menghadap kiblat

24. Duduk di antara dua sujud termasuk ….

a. rukun salat
c. syarat wajib salat
b. syarat sah salat
d. hal yang membatalkan salat

25. Hadis di atas menandakan bahwa ….

a. tidak syah salat seseorang apabila tidak niat
b. tidak syah salat seseorang apabila tidak membaca al Fatihah
c. harus melaksanakan takbiratul ihram dikala salat
d. harus memenuhi semua syarat sah salat

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !

26. Surah al-Fatiaah terdiri atas … ayat.
27. Surah al-Fatihah merupakan ummul Qur’an artinya ….
28. Membaca surah al-Fatiaah tiap rakaat dalam salat hukumnya ….
29. Agar selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus berpedoman kepada ….
30. Sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Yang Mahakuasa Swt. disebut ….
31. Yang Mahakuasa Swt. selain memiliki sifat wajib dan mustahil juga memiliki sifat ….
32. Nabi Adam diciptakan oleh Yang Mahakuasa dari ….
33. Yang Mahakuasa melarang Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah ….
34. Pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka’bah dihancurkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus burung ….
35. Sejak kecil Nabi Muhammad memiliki perilaku yang ….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas.

36. Jelaskan kandungan dari surah Al-Fatihah!
37. Jelaskan kandungan dari surah Al-Ikhlas !
38. Sebutkan kawasan tempat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi!
39. Jelaskan perilaku masa kanak-kanak Nabi Muhammad yang patut dicontoh!
40. Sebutkan yang termasuk rukun salat!

Demikian share soal ulangan kelas 4 SD Tahun Pelajaran 2016/2017 yang mampu kami bagikan. Semoga bermanfaat