Soal SD Kelas 5_IPA adegan 1 Adaptasi Makhluk Hidup Semester 1 bg. 1

Soal SD kelas 5
Soal ujian/tes/ Ulangan IPA SD kelas 5 Bab 1 Tentang Adaptasi Makhluk Hidup bg. 1
kumpulansoalulangan.blogspot.com kali ini akan menghadirkan soal IPA SD kelas 5. Belajar merupakan kegiatan sehari hari yang harus dilakukan oleh pelajar, berguru tidak hanya dilakukan disekolah, tetapi dimana pun kita berada berguru harus selalu nomor satu.  Berikut ini soal latihan yang mampu dipelajari link downloadannya ada dibawah artikel ini, mari kita simak tolong-menolong !.
1. Penyesuaian diri terhadap lingkungan disebut ….
    a. ekologi
    b. ekosistem 
    c. evolusi
    d. adaptasi
2. Bentuk paruh burung yang beranekaragam merupakan bentuk pembiasaan terhadap ….
    a. lingkungan
    b. kawasan hidup
 
    c. jenis makanan 
    d. cuaca
3. Bentuk paruh elang yang runcing dan besar lengan berkuasa memiliki kegunaan untuk ….
    a. mengoyak mangsa
    b. makan biji-bijian
    c. menciduk ikan dari air
    d. menggapai nektar di dalam bunga
4. Kaki burung pelatuk yang ramping dan berkuku panjang melengkung berfungsi untuk ….
    a. senjata dikala bertarung
    b. mencengkeram mangsa
 
    c. memanjat 
    d. berenang
5. Mengurangi kegiatan demam isu cuek ialah bentuk pembiasaan pada ….
    a. burung
    b. kucing
 
    c. kupu-kupu 
    d. unta
6. Mengubah warna badan ialah bentuk pembiasaan pada ….
    a. bunglon
    b. walang sangit 
    c. sapi 
    d. kucing
7. Menggugurkan daun pada demam isu kemarau ialah bentuk pembiasaan ….
    a. pohon jati
    b. teratai
 
    c. kantung semar 
    d. mawar
8. Tumbuhan insektivora ialah tumbuhan pemakan ….
    a. biji-bijian
    b. daging
 
    c. serangga 
    d. nektar bunga
9. Duri pada batang mawar berfungsi untuk ….
    a. melindungi dari musuh
    b. mengikat serangga
    c. mengurangi penguapan
    d. membawa oksigen ke batang dan akar
10. Contoh tumbuhan yang menyesuaikan diri untuk memperoleh makanan ialah ….
    a. kaktus
    b. teratai
 
    c. mawar 
    d. kantung semar

I I . Isilah titik-titik di bawah ini dengan balasan yang tepat.
1. Paruh burung kolibri yang panjang berfungsi untuk ….
2. Di antara sela-sela jari belibis terdapat selaput yang berfungsi ….
3. Punuk pada unta memiliki kegunaan untuk ….
4. Bentuk kaki berperekat pada cicak merupakan bentuk pembiasaan untuk ….
5. Cairan yang terdapat dalam kantung semar berfungsi untuk ….


III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Tuliskan 5 bentuk paruh burung beserta fungsinya!
2. Bagaimana bentuk pembiasaan kucing terhadap udara dingin?
3. Tuliskan fungsi pembiasaan pada hewan!
4. Mengapa pohon jati menggugurkan daunnya pada demam isu kemarau?
5. Tuliskan 5 macam tumbuhan beserta bentuk adaptasinya!
Sekarang tinggal berguru dirumah mengerjakan soal soal latihan yang sudah di download, Selamat belajar 
Soal ujian/tes/ Ulangan IPA SD kelas 5 Bab 1 Tentang Adaptasi Makhluk Hidup bg. 1