Soal PKN SD kelas 5 Semester 2 Kebebasan Berorganisasi

Soal Ulangan PKN SD Semester 2 Kebebasan Berorganisasi Semester 2. Selamat datang pengunjung kumpulansoalulangan.blogspot.com senang masih mampu meluangkan waktu menulis soal soal latihan  ulangan ini. kali ini aku akan menulis soal latihan PKN Sd Kelas 5 khusus episode 3 pada semester 2 yaitu wacana kekebebasan berorganisasi.
1.    Sekolah merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang … .
a.    perekonomian
b.    pendidikan
c.    sosial
d.    kebudayaan
2.    Anggota komite sekolah terdiri atas wali murid dan … .
a.    kepala sekolah
b.    tokoh masyarakat
c.    para siswa
d.    guru kelas
3.    Organisasi yang mengatur tertibnya tatanan masyarakat yaitu … .
a.    koperasi
b.    RT/RW
c.    sekolah
d.    puskesmas
4.    Warga masyarakat bergabung dalam organisasi desa untuk memenuhi kebutuhannya sebagai … .
a.    makhluk langsung
b.    makhluk ciptaan Tuhan
c.    makhluk sosial
d.    makhluk hidup
5.    Salah satu organisasi kepemudaan di desa ialah … .
a.    pramuka
b.    posyandu
c.    PKK
d.    karang taruna
6.    Setiap insan memiliki hak dan … .
a.    impian
b.    keinginan
c.    kewajiban
d.    kemauan
7.    Tujuan organisasi PKK ialah … .
a.    meningkatkan kesejahteraan keluarga
b.    menyebabkan masalah dalam keluarga
c.    menyelesaikan duduk perkara keluarga
d.    menerima keuntungan
8.    Di Indonesia hak kebebasan memilih organisasi dijamin dalam …
a.    peraturan desa
b.    UUD 1945
c.    peraturan kawasan
d.    peraturan pemerintah
9.    Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia termasuk organisasi …
a.    pendidikan
b.    politik
c.    sosial
d.    olahraga
10.    Rumah sakit termasuk organisasi yang bergerak di bidang … .
a.    perdagangan
b.    kesehatan
c.    politik
d.    perindustrian
Nah itu lah cuplikan dari soal pkn sd kelas 5 semester 2 tentang kebebasan berorganaisasi ini agar membantu.
Unduh | disini