Soal Matematika Kelas 2 SD Penjumlahan dan Pengurangan

Soal ulangan Matematika kelas 2 SD semester 1 perihal Penjumlahan dan Pengurangan Semester 1
salam, masih dengan soal matematik perihal bilangan, alasannya ialah merupakan satu standar kompetensi, yaitu Melakukan penjumlahan dan pengurangan hingga 500.
ayo kita lihat soal ulangan matematika kelas 2 perihal penjumlahan dan pengurangan hingga 500 dibawah ini:
1. Nilai angka 4 pada bilangan 314 ialah . . .
    a. 400                      b. 40                     c. 4
2. Angka 5 pada bilangan 159 menempati nilai daerah . . .
    a. ratusan                      b. puluhan                      c.  satuan
3. puluhan pada bilangan 479 ialah . . .
    a. 4                     b. 7                     c. 9 
4. 2 ratusan + 3 puluhan + 5 satuan = . . .
    a. 20035                     b. 235                      c. 2305 
5. bentuk panjang dari 258 ialah . . .
    a. 200 + 50 + 8                      b. 2 + 5 + 8                      c. 200 + 5 + 80 
6. 58 = 49 + . . .
    a. 7                      b.  8                     c.  9
7. Hasil pengurangan dari 97 – 21 ialah . . .
    a. 68                     b.  86                    c. 88 
8. 276 – 124 = . . .
    a. 152                     b.   356                     c. 125 
9. Selisih dari 482 – 228 ialah . . .
    a. 254                      b.  154                     c.  245
10. Bentuk pendek dari 400 + 50 + 1 ialah . . .
    a. 400501                     b. 4501                      c. 451 
11. 382 – 112  + 26 = . . .
    a. 296                     b.269                      c.169  
12. 316 = 300 + . . .
    a. 61                      b. 16                      c. 160  
13. 175 – 25 + 50 = . . .
    a. 250                     b. 200                       c.  150
14. Yudi mempunyai 110 kelereng. diberi pamannya 90 dan alasannya ialah berlari-lari maka kelerengnya jatuh 
      sebanyak 37 butir. Maka kelereng Yudi sekarang menjadi . . .
    a. 163                     b. 136                      c. 236 
15. Bentuk panjang dari 369 ialah . . .
    a. 300 + 6 + 9                     b. 300 + 60 + 9                       c. 369 
Isian
16. Di dalam empang ada 250 ekor ikan mas, ayah membeli lagi sebanyak 150 ekor, dan sore harinya 
      ikan mati sebanyak 275, maka ikan ayan yang ada diempang sekarang ada . . .
17. Angka 9 pada bilangan 329, menempati nilai daerah . . .
18. berapakah jumlah nilai angka pada bilangan 224 dan 238?
19. berapakah hasil dari 214 + 323 – 150 ?
20. Hasil pengurangan dari 135 – n = 100, maka n = . . .
untuk mendpatkan soal matematika sd kelas 2 semster 1 tenteng penjumlahan dan pengurangan disini