Soal Matematika Kelas 2 Bab Membandingkan Bilangan Sampai 500

Soal Ulangan Matematika Kelas 2 SD wacana Bilangan Semester 1
Soal latihan/ tes/ ujian ini ialah khusus latihan pada kompetensi Dasar Membandingkan bilangan hingga 500 dan Mengurutkan bilangan, jadi kalau pada judul cuma membandingkan bilangan hingga 500 padahal soal ini membuat dua kompetensi dasar tadi.
Kumpulansoalulangan.blogspot.com, menuliskan dan menyediakannya untuk anda yang sedang mencari materi acuan soal soal, dibawah ini mari kita simak dan silahkan di unduh saja.
1. pada bilangan 103, 104, 105, . . . 
    urutan bilangan yang sempurna setelah bilangan 105 ialah . . .
    a. 106                                    b. 107                                c. 108
2. Bilangan yang terletak antara 252 dan bilangan 254 adalah  . . .
    a. 255                                    b. 225                                c. 253
3. Sebelum bilangan 328 ialah bilangan . . .
    a, 326                                    b. 327                                c. 329
4. 132 | 134 | . . . | 138
    bilangan loncat yang sempurna untuk mengisi titik diatas ialah . . . 
    a. 136                                    b. 137                                c. 139
5. Nama bilangan 387 ialah . . .
    a. Tiga ratus delapan tujuh
    b. Tiga ratus delapan puluhan tujuh
    c. Tiga ratus delapan puluh tujuh
6. “Tiga ratus dua puluh sembilan ” lambang bilangan yang sempurna ialah . . .
    a. 392                                    b. 329                                c. 300209
7. Urutan bilangan setelah 185 adalah  . . .
    a. 187                                    b. 186                                c. 188
8. Antara bilangan 478 dengan bilangan 487 yang paling kecil adalah  . . .
    a. 478                                    b. 487                                c. sama
9. 478, 459, 458, 499
    bilangan diatas yang paling kecil ialah . . .
    a. 478                                    b. 458                                c. 499
10. Bilangan genap yang terletak antara 362 dan 366 ialah . . .
    a. 368                                    b. 360                                c. 364
unduh disini
Soal ini aku tulis hanya 10 soal saja, dikarenakan terlalu penuh untuk ditulis dihalaman ini, maka untuk menerima soal yang utuh, silahkan unduh saja , supaya soal ini bermanfaat untuk semuanya, amiin.