Soal Latihan Matematika Kelas 2 SD

Kumpulan soal ulangan 

soal ulangan/tes/ujian Matematika SD kelas 2 Semester 2
Soal Ulangan ini terdiri dari 15 pilihan ganda, 5 soal isian dan 5 soal uraian atau essay jadi total nya ada 25 soal. kisi kisi soal ini ialah tentang, nama bilangan, bilangan ganjil dan genap, nilai tempat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, berdiri datar dll. semuanya merupakan akumulasi dari semester 1 dan 2 dan cocok digunakan untuk latihan berguru tentunya, ok silahkan unduh filenya ada di Ziddu. Selamat berguru dan sukses selalu.

dibawah ini ialah sebagian teladan soalnya, silahkan disimak !

1. nama bilangan 437 ialah ….
a. empat ratus tiga puluh
b. empat ratus tiga puluh tujuh
c. empat ratus tujuh
2. Bilangan genap antara 10 hingga 20 ialah ….
a. 10, 12, 14, dan 18
b. 12, 14, 16, dan 18
c. 14, 16, 18, dan 20
3. Pada bilangan 429 angka 4 menempati kawasan ….
a. Ratusan
b. Puluhan
c. Satuan
4. adik mempunyai kelereng 178 butir, kemudian membeli lagi 69 butir. Maka
kelereng adik sekarang ….
a. 237
b. 247
c. 257
5. pukul setengah empat ditulis ….
a. 02.30
b. 03.30
c. 04.30

Soal Latihan Matematika kelas 2 SD, Silahkan Download Disini !

Baca Juga:  Soal IPA SD Kelas2 semster1 Pertumbuhan Hewan Dan Tumbuhan bg. tiga