Pengertian, dan Macam-Macam Norma Beserta Contohnya

Pengertian, dan Macam-Macam Norma Beserta Contohnya – Norma merupakan suatu yang mengatur seseorang individu atau kelompok didalam lingkungan masyarakat. jadi norma-norma itu sangat penting didalam masyarakat tanpa ada nya norma masyarakat akan semena-mena didalam lingkungan masyarakat. Untuk lebih terperinci nya lagi disini akan mengulas wacana pengertian norma, macam-macam norma  dan beserta contohnya. Untuk itu mari simak ulasan dibawah berikut.

Pengertian Norma 

Norma merupakan suatu pedoman, ketentuan dan contoh yang harus bagi para suatu individu dan anggota masyarakat dan semua objek yang menjadi milik masyarakat tersebut supaya mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang sudah di tetapkan serta mengakui adanya peraturan yang ada dilingkungan masyarakat, dan kalau tidak mengikuti, mematuhi, dan mengakui pedoman akan diberikan sanksi sesuai yang telah ditetapkan.

Macam-Macam Norma Beserta Contohnya 

1.  Norma agama
Norma agama ialah norma yang lahir dari pedoman-pedoman yang sudah ada di kitab suci dan atas dogma sang pencipta. kalau melanggar yang telah dilarang oleh agama akan menerima dosa. Hukuman tersebut tidak akan ditindak dikala masih hidup melainkan dikala sudah meninggal dunia. tapi kalau maha pencipta menghendaki lain mampu menghukum dikala hidup. contoh nya bencana alam, menerima ajab didunia. apabila yang sudah melanggar ajaran-ajaran yang sudah ada dialam kitab-kitab suci semua agama.

Contoh Norma Agama 
 • Menolong Sesama manusia
 • Membantu orang yang menerima kesusahan
 • Selalu beramal
 • Selalu mengerjakan perintah-perintah maha pencipta
 • mengerjakan ibadah
2. Norma Kesusilaan
Norma susila ialah suatu peraturan hidup yang muncul dari hati nurani manusia. Norma susila untuk menentukan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila juga mendorong insan untuk suatu kebaikan watak pribadinya. kalau melanggar akan menerima sanksi yaitu menyerupai dikucilkan dan dicibirkan didalam masyarakat bahkan mampu jadi dapat pula pengancaman didalam masyrakat.
Contoh Norma Kesusilaan
 • Tidak melaksanakan kriminal 
 • Menghormati sesama
 • Bersikap jujur, adil, dan sopan
 • Tidak melaksanakan yang dilarang agama
 • Menghormati orang lain terutama orang tua
 • Selalu melaksanakan kebaikan
3. Norma Kesopanan
Norma kesopanan ialah suatu pedoman dan aturan atau nilai nilai yang telah diatur dalam agama ataupun dalam watak istiadat masyarakat.kesopanan juga tidak lepas didikan orang bau tanah semenjak kecil, kalau orang bau tanah mengajarkan kesopanan terhadap bawah umur nya akan tau apa arti dari kesopanan. Contoh dari norma kesopanan ialah cara berbicara seseorang terhadap orang yang lebih tua. karna kalau berbicara kepada orang yang lebih bau tanah harus berbicara nya sesuai dengan norma kesopanan terhadap berbicara terhadap orang tua.

Contoh Norma Kesopanan
 • Menghormati orang yang lebih tua
 • Mengucapkan salam kalau masuk ke rumah
 • Mengucapakan permisi kalau mau lewat di tengah-tengah orang yang berbicara
 • Mendengarkan orang yang berbicara terhadap kita.

4. Norma Hukum
Norma hukum ialah aturan aturan dan ketentuan dalam hidup yang ada dilingkungan masyarakat dan didalam negara yang berlaku kepada setiap semua anggota masyarakat dinegara yang telah ditentukan oleh komitmen antara kepala-kepala negara, perwakilan rakyat dan suatu lembaga watak tertentu dalam masyarakat yang telh diatur oleh undang-undang. kalau melanggar dari norm hukum akan ditinjak lanjuti sesuai hukuman yang ditentukan oleh pengadilan. hukuman yang akan diterima kalau melanggar yaitu di penjara atau mampu jadi dihukum mati.
 
Contoh Norma Hukum
 • Tidak melaksanakan perbuatan kriminal sesuai norma hukum
 • Tidak minum minuman keras
 • Tidak melaksanakan narkoba 
 • Tidak melaksanakan seks diluar nikah
 • Selalu membayar pajak sempurna waktu
Itulah penjelasan wacana Pengertian, dan Macam-Macam Norma Beserta Contohnya. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

Baca Juga :

Artikel Menarik Lainnya

Baca Juga:  Arti peribahasa Umpan seumpan, kail sebentuk