Pengertian, Bagian-Bagian, dan Fungsi Organ Pada Tumbuhan

Pengertian, Bagian-Bagian, dan Fungsi Organ Pada Tumbuhan – Seperti yang telah dipelajari sebelumnya Tumbuhan juga mempunyai jaringan-jaringan, dan sel-sel menyerupai insan dan hewan. Disini juga akan mengulas ihwal tumbuhan, yang akan diulas dari tuumbuhan ialah pengertian, bagian-bagian, dan fungsi organ pada tumbuhan. Untuk itu mari simak ulasan dibawah berikut.

Pengertian Organ Pada Tumbuhan

Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan fungsi tertentu. organ pada tumbuhan meliputi daun, akar, dan batang, dan memiliki fungsi nya masing-masing.

Bagian-Bagian Organ Pada Tumbuhan 

1. Daun
Daun terdiri dari beberapa jaringan yaitu jaringan epidermis, pagar, bunga karang, pengangkutan. jaringan epidermis sebagai pelindung jaringan lain, jaringan pagar dan jaringan bunga karang untuk membentuk jaringan perenkim untuk digunakan sebagai daerah fotosintesis.
Fungsi Daun Pada Tanaman
 • Fungsi daun memilki fungsi yaitu untuk daerah melaksanakan proses fotosintesis
 • Fungsi kedua Pada beberapa jenis tanaman memiliki fungsi untuk sebagai alat perkembangan vegetatif
 • Fungsi yang ketiga daun memiliki fungsi untuk daerah evaporasi atau penguapan
 • Sebagai alat pernafasan
 • Untuk Menyerap Cahaya matahari
2. Akar
Akar terdiri dari jaringan epidermis, parenkim dan pengangkutan. Akar mempunyai fungsi menempelkan dan menancapkan badan tumbuhan dalam tanah. Akar ialah bab tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, berwarna putih, dan bentuknya meruncing sehingga lebih mudah menebus tanah. Akar berasal dari akar lembaga (radix) yang terdapat dibiji tumbuhan. Akar mengalami perkembangan dari sebuah meristem apikal ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar (kaliptra). Tudung akar memiliki fungsi untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah.
Fungsi Akar
 • Mengikat badan tumbuhan pada tanah
 • Fungsi akar memiliki suatu fungsi yaitu untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi-umbian
 • akar juga memiliki fungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut
 • Sebagai alat pernafasan
3. Batang
Batang ialah penghubung antara akar dan batang yang terdiri dari sebuah jaringan-jaringan epdermis, parenkim, dan pengangkutan. Batang merupakan salah satu dari organ tumbuhan berpembuluh yang memiliki fungsi sebagai penyangga. Batang disusun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda sehingga terdiri beberapa tipe menyerupai batang berkayu, batang lembut dan lunak (herbaseus), dan yang terakhir batang tipe rumput (kalmus). 
Fungsi Batang
 • Menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke semua seluruh bab tubuh.
 • Mengarahkan tumbuhan semoga menerima cahaya matahari yang cukup
 • Batang memiliki fungsi untuk daerah penimbunan cadangan makanan 
 • Tempat melekatnya daun, bunga, dan buah.