Contoh Surat Izin Guru Tidak Masuk Sekolah format Word

Sahabat guru maupun pembaca setia blog admin yang dikala ini sedang berbahagia. Sebagaimana yang kita ketahui, siapa yang tahu bagaimana perjalanan kita kedepan. Perlu kita sadari juga bahwa selamanya perjalanan tidak semulus yang kita harapkan. Oleh alasannya ialah itu alangkah baiknya semoga kita selalu bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikannya hingga dikala ini. Nah begitu juga dengan perjalanan seorang guru/pendidik. tentunya kadang seorang guru tidak mampu melakukan tugasnya di sekolah dikarenakan ada urusan keluarga ataupun duduk perkara lain misalnya sakit dan sebagainya. oleh alasannya ialah itu, sebagai guru yang profesional, tentunya kita harus membuat surat izin yang ditujukan kepada atasan yaitu Kepala Sekolah sehingga ia tahu alasan kita tidak masuk sekolah/mengajar dan tidak menuduh kita sebagai guru yang suka bolos. Untuk itulah semoga mempermudah rekan-rekan guru, maka pada posting kali ini akan admin bagikan goresan pena ihwal rujukan konsep surat izin guru tidak masuk kerja yang baik dan benar dalam bentuk format word.

Adapun untuk membuat surat izin yang benar tentu saja kita harus mengetahui bagian-bagian surat. Walaupun bekerjsama sangat sederhana sekali hehehe, mungkin goresan pena admin sedikit lebay ya, namun ya itulah yang mampu disampaikan. Oke, untuk lebih jelasnya berikut ini admin bagikan contohnya.

gambar Contoh Surat Izin Guru Tidak Masuk Sekolah format Word

Rambang Dangku, 12 April 2016
Prihal : Permohonan Izin

Kepada Yth.
Wakil Kepala Sekolah
SMPN 3 Rambang Dangku
Kecamatan Rambang Dangku
Kabupaten Muara Enim
di-
Muara Enim

Salam Ta’dzim
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Anda
NIP : 123456yy
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMPN 3 Rambang Dangku

Dengan ini memberikan permohonan izin tidak masuk kerja pada hari ini, tanggal 12 April 2016, alasannya ialah ada keperluan mengurus pajak kendaraan di Samsat Palembang. Untuk pelaksanaan peran harian di SMPN 3 Rambang Dangku saya limpahkan kepada Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Lanjut lihat: Contoh Surat Pelimpahan Tugas kepala Sekolah